Ansvar inom en fotbollsklubb

Ett fotbollslag innefattas inte bara av spelarna utan allt runtomkring som tränare, ledare, sportchefer med flera. Alla dessa har ett ansvar om hur exempelvis en fotbollsklubb ska styras. Så det som sker på planen står spelarna för och den som ger direktiven och ska leda laget är tränare samt ledare i laget. Utöver dessa är det alla de anställda runt klubben som också har en stor påverkan på hur klubben sköts. En sportchef i en fotbollsklubb ska finnas där för tränaren. Sportchefen och tränaren har oftast en vision och dessa samarbetar för att gemensamt uppnå målen för fotbollsklubben. Utöver detta så har sportchefen ett stort ansvar eftersom han eller hon är den som styr över hela verksamheten i fotbollsklubben. Dessutom ska exempelvis utbildningsplaner, riktlinjer samt värdegrunder skötas och följas enligt vad föreningen för fotbollsklubben förespråkar.

En fotbollsklubb innefattas av många delar och alla har sina uppgifter att ansvara om. För att sammanfatta det hela så är en fotbollsklubb som ett företag i månt och mycket där många delar ska funka för ett lyckat resultat. Så ansvaret ligger inte bara exempelvis på spelare utan alla har ett ansvar oavsett vad de har för uppgift inom en fotbollsklubb.

Mycket ansvar på superstjärnor inom fotbollen

Fotbollen genom åren har skapat många superstjärnor som med sina speciella talanger gett världen många fina minnen. Att leva som en superstjärna inom fotboll kan ses som något lyxigt för de utomstående. Självklart har de gott ställt när det kommer till pengar och dylikt men det är också en enorm press. Tänk dig att ha hela världens ögon på dig varje match på både gott och ont. När säsongen är igång finns det inte mycket annat till än att prestera på matcherna samt träningsanläggningen. En fotbollssäsong är lång och när du väl fått lite semester på sommaren i några veckor så är det dags för försäsong. Till detta ska tilläggas alla mästerskap med landslag som kan komma under sommaren beroende på om ditt land är kvalificerat eller inte. En fotbollskarriär är även tidsbegränsad och du har en tidsram där du kan prestera på topp där skador kan sätta käppar i hjulet för karriären.

Många av superstjärnorna inom fotbollen ger även tillbaka till länder/samhällen med sina tillgångar. En av dessa är exempelvis senegalesen Sadio Mane som ger alla de vuxna invånare i sin hemby en del av sin basinkomst månadsvis.

Det som kan klargöras är att superstjärnor inom fotbollen gör något de brinner för och tycker är kul men det kommer mycket ansvar på köpet. Faktum är att när du nått superstjärna status inom fotbollen så förväntas det att du ska prestera varje match och detta medför extra press. Dessa perspektiv är bra att ha med sig för att få en annan bild av vad dessa superstjärnor går igenom under en fotbollskarriär.