Ansvar inom en fotbollsklubb

Ett fotbollslag innefattas inte bara av spelarna utan allt runtomkring som tränare, ledare, sportchefer med flera. Alla dessa har ett ansvar om hur exempelvis en fotbollsklubb ska styras. Så det som sker på planen står spelarna för och den som ger direktiven och ska leda laget är tränare samt ledare i laget. Utöver dessa är det alla de anställda runt klubben som också har en stor påverkan på hur klubben sköts. En sportchef i en fotbollsklubb ska finnas där för tränaren. Sportchefen och tränaren har oftast en vision och dessa samarbetar för att gemensamt uppnå målen för fotbollsklubben. Utöver detta så har sportchefen ett stort ansvar eftersom han eller hon är den som styr över hela verksamheten i fotbollsklubben. Dessutom ska exempelvis utbildningsplaner, riktlinjer samt värdegrunder skötas och följas enligt vad föreningen för fotbollsklubben förespråkar.

En fotbollsklubb innefattas av många delar och alla har sina uppgifter att ansvara om. För att sammanfatta det hela så är en fotbollsklubb som ett företag i månt och mycket där många delar ska funka för ett lyckat resultat. Så ansvaret ligger inte bara exempelvis på spelare utan alla har ett ansvar oavsett vad de har för uppgift inom en fotbollsklubb.